پرستار سالمند شبانه

آوریل 27, 2020
پرستار سالمند شبانه

پرستار سالمند شبانه

پرستار سالمند شبانه رشد جمعیت سالمندان افزایش یافته است و سالمندان با کهولت سن به توجه و مراقبت بیشتری احتیاج دارند؛ اما بسیاری از فرزندان شرایط […]
جولای 4, 2019
پرستار سالمند شبانه روزی

پرستار سالمند شبانه روزی

پرستار سالمند شبانه روزی اعزام پرستار سالمند شبانه روزی تمامی نقاط تهران خدمات پرستاری مهر مادری با 17 سال سابقه در امر نگهداری و پرستاری از […]